Misyon
TOBB ETÜ Mezunlar Derneği olarak misyonumuz tüm mezunlarımıza ulaşarak aralarındaki iletişimi, bilgi paylaşımını, işbirliğini ve dayanışmayı artırmak, başta üyelerimiz olmak üzere TOBB ETÜ mezunlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak yaşam kalitelerini arttırmaktır.
Vizyon
TOBB ETÜ’lü olma ruhunu oluşturmak ve bu şekilde mezunlarımızın bünyemize kendi istekleriyle dâhil olmalarını ve bu bağlılıklarını sürdürmelerini sağlamak en büyük arzumuzdur.